Rejestracja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym przez Organizatorów Zimowiska PŁ 2020 zgodnie z art. 6. ust. 1. lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zwanym dalej RODO w celach organizacji wyjazdu oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie również w przyszłości ( w celach statystycznych oraz informacyjnych ). Także zgadzam się na otrzymywanie wiadomości e-mail informacyjno - organizacyjnych związanych z Zimowiskiem PŁ.

Klauzulę informacyjną na temat wykorzystania Twoich danych znajdziesz tutaj: Klauzula informacyjna
Znajdują się tam informacje dot. sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych, kontakt do osób odpowiedzialnych za Twoje dane i informacje o prawach, jakie Ci przysługują.