DLA UCZESTNIKÓW

Cena: 799 zł

Cena zawiera: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie NNW, pamiątkową koszulkę i niezapomniane wrażenia.

W tym roku dysponujemy 132 miejscami.

______________________________

LISTA RZECZY NIEZBĘDNYCH DO ZABRANIA PRZEZ UCZESTNIKA:

– Dokument pozwalający potwierdzić tożsamość uczestnika na odprawie obozowej (dowód osobisty, paszport)
– Wypełnione oświadczenie obozowe TUTAJ (oświadczenie należy wypełnić zgodnie z prawdą i zabrać ze sobą na odprawę!)
– Wydrukowane potwierdzenie dokonania wpłaty, lub przekazu pocztowego (dla własnej pewności)
– Niezbędną ilość leków, które musi przyjmować uczestnik oraz instrukcje ich podawania *(dotyczy tylko osób przyjmujących leki na stałe)

______________________________

UBEZPIECZENIA I LEGITYMACJE

Zapewniamy ubezpieczenie NNW – jest to ubezpieczenie, które w razie wypadku umożliwi Wam uzyskanie odszkodowania, w zależności od stopnia uszkodzenia ciała. Jednak to ubezpieczenie nie pokrywa kosztów leczenia i kosztów ratownictwa (np. akcja ratownicza w górach przy użyciu śmigłowca). Koszty leczenia na Słowacji mogą zostać pokryte przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jeśli jesteśmy w posiadaniu bezpłatnej karty EKUZ (więcej o tej karcie poniżej).Co do kosztów ratownictwa – polecamy wykupić ubezpieczenie KR (koszty ratownictwa) na własną rękę – można takowe nabyć np. w oddziałach firm ubezpieczeniowych, również wiele banków oferuje możliwość nabycia takowej polisy w prosty sposób (za pośrednictwem serwisów internetowych, przykładowo jeden z banków oferuje w cenie 60 zł ubezpieczenie na ten okres na sumę 250 000 zł, zawierające koszty leczenia, ratownictwa, OC, NNW, ubezpieczenie bagażu i inne). Możesz też wykupić legitymację studencką ISIC albo Kartę EURO26 – oprócz ubezpieczenia uzyskasz dzięki niej wiele zniżek na zarówno na Słowacji, jak i na całym świecie (więcej informacji poniżej).

EKUZ – ubezpieczenie zdrowotne na krótkie wyjazdy. Jeśli nagle zachorujesz podczas tymczasowego pobytu za granicą – na wakacjach, podczas podróży służbowej czy też na studiach – jako obywatelowi UE przysługuje Ci prawo do leczenia, którego nie można odłożyć do czasu Twojego powrotu do domu. Masz takie same prawa do opieki zdrowotnej jak osoby ubezpieczone w kraju, w którym przebywasz. Podczas wszystkich wyjazdów zagranicznych powinieneś mieć przy sobie europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Karta ta stanowi dowód, że jesteś ubezpieczony w jednym z krajów UE, oraz uprości płatności i procedury zwrotu poniesionych kosztów. Jeśli nie masz europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego lub nie możesz z niej skorzystać (np. w prywatnym szpitalu, który nie jest objęty systemem EKUZ), placówka medyczna nie może odmówić Ci opieki. Jednak możesz zostać poproszony o dokonanie zapłaty – po powrocie do domu będziesz mógł ubiegać się o zwrot kosztów.

EKUZ – jak uzyskać? Karta wydawana jest bezpłatnie. Zwróć się do swojego zakładu ubezpieczeń zdrowotnych o jej wydanie przed wyjazdem za granicę. W Internecie można trafić na stworzone przez oszustów witryny oferujące możliwość zamówienia europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego za opłatą. Nigdy nie korzystaj z takich serwisów. Zwróć się bezpośrednio do swojego zakładu ubezpieczeń zdrowotnych.

Oddziały w województwie łódzkim w których uzyskasz EKUZ:
www.ekuz.nfz.gov.pl/poland-map/lodzkie
Dokumenty (w tym wniosek o wydanie karty):
www.ekuz.nfz.gov.pl/hidden_main_page/dokumenty-do-pobrania
Najczęściej zadawane pytania dotyczące EKUZ:
www.ekuz.nfz.gov.pl/faq

Międzynarodowa legitymacja studencka ISIC i Karta EURO26. Obydwie karty pełnią funkcję międzynarodowej legitymacji studenckiej. Dodatkowo mają dwie funkcjonalności – po pierwsze można do nich dokupić pakiet ubezpieczeniowy. Po drugie – ich posiadaczom przysługują tysiące zniżek na całym świecie. Istotnym jest tutaj, że do tych zniżek zaliczają się zniżki na SkiPassy na Chopoku, a także zniżki na wejściówki do aquaparku Tatralandia.

Koszt międzynarodowej legitymacji ISIC z odpowiednim ubezpieczeniem dla uprawiających sporty zimowe: 96,00 zł (rok ubezpieczenia)
Koszt międzynarodowej legitymacji ISIC bez ubezpieczenia: 24,00 zł
Koszt karty EURO26 z odpowiednim ubezpieczeniem dla uprawiających sporty zimowe: 147,00 zł (rok ubezpieczenia)
Koszt karty EURO26 bez ubezpieczenia: 21,00 zł
Koszt przeciętnego ubezpieczenia w towarzystwie ubezpieczeniowym / banku: około 60 zł (7 dni ubezpieczenia)

Gdzie i jak wyrobić kartę ISIC:
https://www.isic.pl/pl/
Gdzie i jak wyrobić kartę EURO26:
http://euro26.pl/jak-wyrobic-karte-euro26/

______________________________

ODPRAWA OBOZOWA

Uczestników informujemy, że na odprawie obozowej, obecny będzie Pan Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. PŁ. Osoby które stawią się w miejscu zbiórki i odprawy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających, będą w trybie natychmiastowym wydalane z Obozu jeszcze przed wyjazdem z Łodzi, bez możliwości ubiegania się uczestnika o zwrot kosztów. W trakcie trwania Zimowiska przewidywana jest również wizytacja Władz Uczelni oraz przedstawicieli Politechniki Łódzkiej.

______________________________

KONSEKWENCJE ŁAMANIA REGULAMINU

Zgodnie z regulaminem punkt -13-, jeśli osoba wchodząca w skład Kadry obozowej, podejrzewać będzie łamanie wskazanego punktu, poinformuje o tym odpowiednie służby interwencyjne. W razie potwierdzenia podejrzeń, zgodnie z punktem -14- regulaminu Obozu, uczestnik taki zostaje wydalony dyscyplinarnie z Zimowiska, a o całym zajściu poinformowane zostaną Władze Uczelni.

Uczestnik, który dopuści się łamania któregokolwiek z punktów regulaminu, otrzymuje każdorazowo ostrzeżenie od Kadry obozowej, na uzasadnioną prośbę któregokolwiek z jej członków lub innych uczestników Zimowiska. Otrzymanie 2-go ostrzeżenia, przez jedną osobę (limit 2 ostrzeżeń nie obejmuje łamania punktu -13- i -14- Regulaminu Obozu) skutkuje również wydaleniem Uczestnika z Obozu, bez możliwości roszczeń przez niego praw do zwrotu wpłaty za Obóz. Wydalenie Uczestnika z Obozu wiąże się samodzielnym powrotem Uczestnika do domu, (uczestnicy są pełnoletni, a organizator nie sprawuje pieczy nad osobą Uczestnika) oraz powiadomieniem Władz Uczelni o zaistniałej sytuacji.

______________________________

ZWROTY I REZYGNACJE

Zgodnie z regulaminem, w razie rezygnacji z uczestnictwa w obozie do dnia 01.02.2020 przysługuje Państwu zwrot, całości wpłaconej kwoty. Rezygnacje w późniejszym terminie będą rozpatrywane indywidualnie, w zależności od podanego powodu rezygnacji. Uczestnik zgłaszający swoją rezygnację powinien powiadomić o tym organizatora, wysyłając mailem swoją rezygnację. Mail taki zawierać powinien: Imię i Nazwisko, nr telefonu kontaktowego, oraz wszelkie dane związane z numerem konta bankowego na który ma przyjść przelew zwrotny, (m.in. numer konta, nazwa właściciela, adres nie jest konieczny*) oraz ponownie załączone potwierdzenie wpłaty i powód rezygnacji. Dopuszczalne jest również w razie rezygnacji, przekazanie swojego opłaconego miejsca innej osobie. Czynność taka koniecznie musi być sygnalizowana organizatorowi mailowo p.urbaniak@samorzad.p.lodz.pl.
Procedura wykonywania zwrotów zostanie uruchomiona dnia 08.02.2020, a czas jej realizacji może przekroczyć 14 dni roboczych.